Proteza czy implant? Jak uzupełnić braki w uzębieniu?

Liczne braki w uzębieniu powodują: pogorszenie estetyki uśmiechu, zaburzenie proporcji twarzy, utrudniają mowę ograniczają funkcję przeżuwania pokarmów. Mogą stać się przyczyną dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bólów głowy. Doprowadzają do zaniku kostnego w miejscu ubytku, zaburzenia zwarcia, przemieszczania zębów sąsiadujących z ubytkami. Wszystkie te konsekwencje powodują pogorszenie komfortu życia w aspekcie fizjologicznym i towarzysko-społecznym.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, jedynie implant stomatologiczny stanowi pełnowartościowy zamiennik naturalnego zęba. W pełni odtwarza jego funkcje i estetykę. Najkorzystniejszym więc sposobem uzupełnienia licznych braków jest zabieg wprowadzenia implantów. Nie każdy ubytek musi być odtworzony implantem w relacji jeden do jednego. Jest wiele rodzajów prac protetycznych, wykorzystujących jako bazę zęby naturalne lub implanty.

Można na nich umieścić zarówno mosty, jak i protezy. Wybór rozwiązania to wypadkowa kilku czynników: stanu układu stomatognatycznego (kości żuchwy, szczęki i tkanki miękkie), oczekiwań i możliwości finansowych pacjenta.

W ramach implantoprotetyki i protetyki lekarz ma do dyspozycji szereg rozwiązań: prace protetyczne w postaci mostów stabilizowane na implantach lub zębach własnych, także połączenie tych dwóch metod.

Może zaproponować pacjentowi protezy stałe stabilizowane na implantach lub zębach naturalnych, protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach i teleskopach. W protezach stałych płytka podniebienna jest znacznie zredukowana (w porównaniu z protezami ruchomymi), co bardzo poprawia jej walory funkcjonalne.

Ostatnia grupa prac protetycznych to protezy ruchome, których jakość w ostatnim czasie znacznie się poprawiła. Jednak z punktu widzenia funkcjonalności i estetyki jest to najmniej korzystny sposób leczenia licznych ubytków zębów.

Wybór którejkolwiek z metod wymaga przeprowadzenia badania przez lekarza specjalizującego się w implantoprotetyce i wykonania diagnostyki.

Aby czysta kalkulacja ekonomiczna była pozbawiona błędów, potrzebna jest do jej przeprowadzenia wiedza i doświadczenie lekarza, który przedstawi pacjentowi wady i zalety możliwej terapii, a także odległe finansowe skutki wiążące się z każdym wyborem.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/proteza-czy-implant-jak-uzupelnic-braki-w-uzebieniu/