Badania UX i Optymalizacja Konwersji – Testy Użyteczności

Testy użyteczności to powszechne rozwiązanie w badaniach UX

Badacz (określany zywkle jako „moderator”) zachęca uczestnika do wykonania zadań podczas sesji testowania użyteczności, często wykorzystując jeden lub więcej określonych interfejsów użytkownika. Badacz monitoruje zachowanie uczestnika i słucha informacji zwrotnych podczas wykonywania każdego zadania.

Terminy „testowanie użytkownika” i „testowanie użyteczności” są często używane zamiennie.

(Jedną z krytyki terminu „testowanie użytkownika” jest to, że sugeruje on, że uczestnicy są testowani przez badaczy; jednak nigdy nie testujemy użytkownika, tylko interfejs. Jednak wyrażenie to odnosi się do testowania użytkownika, które jest celem empirycznego badania.)

Dlaczego testy użyteczności?

W zależności od badań, cele testów użyteczności zazwyczaj obejmują:

  • identyfikowanie problemów z projektem produktu lub usługi
  • identyfikowanie obszarów do poprawy
  • poznanie preferencji i zachowań użytkownika docelowego

Testy użyteczności pozwalają nam identyfikować problemy, identyfikować możliwości i uzyskiwać wgląd w użytkowników.

Dlaczego testy użyteczności są konieczne? Wykwalifikowany profesjonalny projektant UX powinien być w stanie stworzyć doskonały interfejs użytkownika, prawda? Bez iteracyjnego projektowania opartego na obserwacjach rzeczywistych ludzi i ich interakcji z projektem, nawet najlepsi projektanci UX nie są w stanie stworzyć bezbłędnego, a nawet wystarczająco dobrego, doświadczenia użytkownika.

Projektowanie współczesnego interfejsu użytkownika obejmuje wiele czynników, a ludzki mózg ma ich jeszcze więcej. Możliwych kombinacji jest mnóstwo. Testowanie to jedyna metoda, która gwarantuje, że projekt UX jest jak najbliższy ideału i pozytywnie wpływa na optymalizację konwersji.

Elementy testów użyteczności

Istnieje wiele różnych rodzajów testów użyteczności, ale prowadzący, zadania i uczestnik są głównymi składnikami większości testów użyteczności.

Prowadzący przydziela uczestnikom zadania. Prowadzący monitoruje zachowanie uczestnika i wysłuchuje informacji zwrotnych w trakcie wykonywania tych czynności. W celu uzyskania dalszych informacji od uczestnika moderator może również zadawać dodatkowe pytania.

Moderator

Proces przystępowania do testu jest prowadzony przez moderatora. Udziela on wskazówek, odpowiada na pytania uczestnika, a następnie zadaje pytania uzupełniające.

Moderator unikając niezamierzonego wpływu na zachowanie uczestnika, upewnia się, że test generuje wysokiej jakości, wiarygodne dane. Osiągnięcie tej równowagi wymaga praktyki i wysiłku.

Zadania

Test użyteczności obejmuje zadania, które uczestnicy mogą realnie wykonywać w życiu codziennym. W zależności od celów badania i rodzaju testów użyteczności mogą one być bardzo szczegółowe lub bardzo otwarte.

Przykłady zadań z rzeczywistych badań użyteczności:

Na drukarce wyświetlany jest komunikat „Błąd 5200”. Jak usunąć komunikat o błędzie?

Zostałeś poinstruowany, aby skontaktować się z Igą Dur z działu zarządzania projektami. Znajdź ich miejsce pobytu, korzystając z intranetu.

Podczas przeprowadzania testów użyteczności kluczowe znaczenie ma frazowanie zadań. Drobne nieścisłości w sformułowaniu zadania mogą prowadzić uczestników do błędnej interpretacji tego, co mają wykonać, lub wpłynąć na sposób wykonania zadania (zjawisko psychologiczne zwane torowaniem).

Prowadzący może przeczytać uczestnikom instrukcje dotyczące zadań lub mogą one zostać przekazane w formie pisemnej na kartach pracy. Często prosimy uczestników o przeczytanie instrukcji na głos. Stała wiedza o tym, jaką czynność wykonuje użytkownik, pomaga zagwarantować, że uczestnik przeczyta instrukcje w całości i ułatwia badaczom sporządzanie notatek.

Uczestnik

Uczestnik powinien reprezentować faktycznego użytkownika badanego towaru lub usługi. Może to oznaczać, że klient już korzysta z towaru lub usługi. Jeśli uczestnik nie jest jeszcze użytkownikiem produktu, w pewnych sytuacjach może po prostu dzielić się porównywalnym doświadczeniem z docelową grupą użytkowników lub mieć podobne potrzeby.

Podczas testów użyteczności uczestnicy są często instruowani, aby myśleli na głos (znane również jako „podejście głośnego myślenia”). Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy mogą zostać poproszeni przez moderatora o opisanie swoich myśli i działań. Celem tej techniki jest zrozumienie działań, celów, idei i motywów.

Cena testów użyteczności

Proste testy użyteczności mogą być tanie, ale często trzeba zapłacić 100-200zł za uczestnika. Najprostsze badanie można wykonać w 3 dni i można je przeprowadzić w sali konferencyjnej:

Dzień 1: Zaplanuj program

Dzień 2: Przepytaj 5 użytkowników

Dzień 3: Przeanalizuj wyniki i stwórz sugestie dla kolejnej iteracji projektu.

Z drugiej strony czasami konieczne są bardziej kosztowne badania, a koszt najbardziej skomplikowanych badań może sięgać kilkuset tysięcy złotych.

Czynniki zwiększające cenę obejmują:

Ocena konkurencyjności wielu projektów

Międzynarodowe testy w kilku krajach

Testy ilościowe, czyli testowanie z kilkoma grupami użytkowników (lub personami)

Podsumowanie

Testy użyteczności są często stosowane w badaniach UX i polegają na tym, że badacz (moderator) monitoruje zachowanie uczestnika i jego informacje zwrotne, podczas wykonywania zadań za pomocą interfejsu użytkownika. Celem testów użyteczności jest identyfikowanie problemów i możliwości rozwoju oraz poznanie preferencji i zachowań użytkownika docelowego. Testy użyteczności są konieczne, ponieważ tylko dzięki nim można zapewnić, że projekt UX jest jak najbliższy ideału i ma pozytywny wpływ na konwersję. Elementami testów użyteczności są: prowadzący, zadania i uczestnik.