Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Zajrzyj tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości o automatycznej windykacji.

Jest mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w ustalonym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może skonfigurować swoje scenariusze czynności podejmowanych względem opieszałych klientów, określając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, gdy wyliczone wyżej kroki zadziałają, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po paru miesiącach przynosi też istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]