Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Generator not księgowych znajdziesz na flobo.io/generator-not/.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności może być zwykłe niedopatrzenie bądź chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]