Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Jeżeli szukasz więcej informacji dotyczących metody kasowej, skieruj się tu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wielokrotnie dopominać się od kontrahenta przelewu opłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w efekcie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego śledzenia wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkuset fakturach nadzór należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]