Centrale telefoniczne

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.