Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Na www.testybielsko.pl zamówisz badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują też zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: o co w nich chodzi?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość i rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]