Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Więcej szczegółów o badaniach kierowców Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Ujmują między innymi intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, stereometr, miernik czasu reakcji, wirometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D+E oraz D. Przechodzić muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]