Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu lokatorów.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak zastosowanie stosownych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest też dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również warto pozostawić profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.