Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę Twoich potrzeb na http://bit.ly/2M856Io.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia nauki czy też pracy w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]