Kiedy warto wesprzeć się doświadczeniem coacha kariery?

Zajrzyj tutaj, aby skontaktować się z coachem kariery

Sektor zatrudnienia w XXI wieku jest niesłychanie konkurencyjny i wymaga notorycznego dopasowywania się do jego aktualnych warunków. Z tej przyczyny tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy całych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką wykwalifikowanego coacha.

Sesje z coachem psychologiem – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe

Wykwalifikowany coach biznesu pomaga poszerzyć zakres umiejętności jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale również tworzy szersze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach i postanowieniach klienta, więc sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na wypełnienie określonych zadań. Kto chętnie korzysta z sesji coachingowych? To z reguły dyrektorzy czy właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozwinąć własne umiejętności w sektorze nadzoru i planowania pracy.

Jak wygląda praca z coachem kariery?

Podłożem dającej pożądane skutki pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Dlatego inicjująca sesja z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu ambicji i oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najdotkliwszych niepowodzeń i największych sukcesów zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt telefonicznie lub przez komunikator. Po przeprowadzeniu uzgodnionej ilości spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które zamiary zostały osiągnięte, a także gdzie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]