Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Kliknij w to miejsce jeśli potrzebujesz zlecić badania kierowców Bielsko.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Łatwo zauważyć więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania każdego roku.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]