Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Więcej informacji o ochronie osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]