Prywatny detektyw

Kim jest prywatny detektyw? Już od XIX wieku rozwijał się ten fach, a użycie niezwykłych i fascynujących zasad dedukcji odbiło swój ślad w literaturze czego przykładem jest na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Fraza “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Działalność detektywa skupia się na prowadzeniu śledztwa, podczas którego posługuje się rozumowaniem logicznym i rozmaitymi niejawnymi metodami dochodzenia. Taka postać dedukcji ma na celu zidentyfikowanie właściwych konkluzji na podstawie dowodów, poufnych informacji, przesłanek. Prywatny detektyw nawet prowadząc rozpoznanie zdarzenia dla klientów jest zobowiązany do posiadania licencji, gdyż jego zeznania mogą mieć duże znaczenie w sprawach sądowych czy dochodzeniach policji.

Zakres czynności detektywa

Korzystanie z pomocy prywatnych detektywów staje się coraz częstsze. Obecnie biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i kompetentny, a każda drobna przesłanka czy wiadomość od klienta ma znaczenie. Przede wszystkim zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji często dotyczących postępowań karnych i cywilnych, poszukiwanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i dokumentów, zdolności płatniczych i ubezpieczeniowych. Pokaźny popyt na detektywów wynika z faktu, że coraz częściej jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana ciężko jest uzasadnić nasze racje i motywy. By chronić własne interesy wiele oszustw jest tuszowanych, a zeznania osób postronnych i świadków są przeinaczone. Tylko detektyw jest w stanie ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.