Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Wejdź na tlumaczalnia.pl, aby uzyskać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż online nietrudno wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie zastąpią one usług zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Okoliczności determinujące końcowy koszt tłumaczenia

Finalny koszt przekładu tekstu kształtują przytoczone poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsza niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, artykułów medycznych bądź prac naukowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Należy zaakcentować, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. prawo jazdy czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym nadaje mu oddzielny numer oraz oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]